GRATIS REGISTRATIE LOG IN EN NL

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Er wordt erkend dat deze website het intellectuele eigendom is van KEFFLAR SERENE MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED met het volgende adres: Flat 1, Cedar Court, The Drive, Londen, N3 1AE, Engeland.

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht en zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Algemene voorwaarden

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. Door u te registreren als lid of abonnee van Thesoulmatedate bevestigt u dat u ouder bent dan 18 jaar en geeft u toestemming voor het gebruik van cookies en de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met alle diensten die door Thesoulmatedate worden geleverd, zoals gedefinieerd in het Privacybeleid en Algemene voorwaarden, die u hebt gelezen en waarmee u akkoord gaat, en elke keer dat u de geleverde Diensten gebruikt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als u deze voorwaarden niet in hun geheel accepteert, mag u zich niet registreren als Lid of Abonnee of de Services gebruiken.

Thesoulmatedate behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, voor zover dit geen afbreuk doet aan essentiele bepalingen van de contractuele overeenkomst en dit noodzakelijk is om aan te passen aan het type en de omvang van de overeengekomen Diensten, inclusief de bepalingen over het beëindigen van dit contract.

We kunnen de Algemene voorwaarden of het Privacybeleid op elk moment wijzigen door een herziene versie op de Site te plaatsen; we zullen u echter de volgende keer dat u onze diensten gebruikt op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen die in een van beide zijn aangebracht. U bent gebonden aan de herziene Algemene voorwaarden en het Privacybeleid als u onze Diensten blijft gebruiken na de datum waarop de herziene Voorwaarden of het Privacybeleid op de Site zijn gepubliceerd.

De Services zijn bedoeld voor volwassen gebruikers om uitsluitend online met elkaar te communiceren, ook bekend als adult fantasy-chat, en je moet ouder zijn dan 18 jaar om Lid, Abonnee of Gebruiker te worden. Wij werken uitsluitend met fictieve profielen en onder geen enkele omstandigheid is het mogelijk om een afspraak te maken met deze profielen in de toekomst! Al deze gesprekken worden afgehandeld door professionele chat moderators. Tijdens de registratie moet de Gebruiker een wachtwoord en gebruikersnaam opgeven. Registratie vereist dat de Gebruiker een e-mailadres invoert en het registratieformulier volledig invult. Als alternatief is het mogelijk dat de gebruiker een verbindingsfunctie aangeboden wordt van externe providers (bijv. Facebook Connect). Bij registratie via de connect-functie van een externe provider, worden de respectieve profielen van de Gebruiker overgebracht naar de Thesoulmatedate-database. Bij registratie via de connect-functie van een externe provider moet de gebruiker de respectieve voorwaarden van de externe provider accepteren.

De Dienst kan advertenties en promoties van derden bevatten, evenals links naar andere websites of internetbronnen. Thesoulmatedate is niet verantwoordelijk voor de (on)beschikbaarheid van dergelijke externe websites of internetbronnen. Als de Gebruiker besluit om via Thesoulmatedate met derden te communiceren, is de relatie tussen hen en de Gebruiker onderworpen aan de algemene voorwaarden van deze derden. Thesoulmatedate is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden of acties van dergelijke diensten van derden.

De veiligheid en beveiliging van alle gebruikers, of het nu een lid of een abonnee is, is van het grootste belang en ons ervaren doorlichtingsteam controleert alle nieuwe gebruikersprofielen (en updates daarvan) op ongepaste inhoud en probeert mogelijke oplichters van de site te identificeren en te verwijderen. We zijn echter niet in een positie om de identiteit van Gebruikers of de juistheid van Gebruikersinhoud te verifiëren, noch kunnen we garanderen dat onze controleprocessen alle ongepaste Gebruikersinhoud zullen ontdekken. U mag er daarom niet vanuit gaan dat enige Gebruikersinhoud juist is of dat een andere Gebruiker is wie hij of zij beweert te zijn. Het is aan jou om de juiste stappen te ondernemen om Gebruikersinhoud te onderzoeken voordat je op basis daarvan actie onderneemt. Wij zijn niet aansprakelijk voor valse of misleidende verklaringen van andere gebruikers.

Alleen u bent ervoor verantwoordelijk dat uw interactie met andere Gebruikers rechtmatig is. U bent verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van derden die uw identificatiegegevens of account gebruiken, al dan niet frauduleus. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren tegen dergelijke claims. Wij zijn niet aansprakelijk als uw identiteit door iemand anders wordt gebruikt. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke kennelijke inbreuk op de beveiliging, zoals verlies, diefstal, misbruik of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van een gebruikersnaam of wachtwoord. In dat geval moet u onmiddellijk uw wachtwoord wijzigen. We zullen niet betrokken raken bij geschillen tussen gebruikers, en we bieden ook geen arbitrage- of schikkingsdiensten als er een geschil ontstaat.

Bij het accepteren van de Algemene Voorwaarden stemt de Gebruiker ermee in om de Site en de Diensten te gebruiken en daarom stemt de Gebruiker ermee in dat zij in verband met de Diensten geen toepasselijke wet, regelgeving of gedragscode zullen schenden; De Gebruiker zal geen Gebruikersinhoud (inclusief foto's die u alleen zichtbaar maakt voor uw favorieten) of berichten naar ons publiceren of verzenden die onjuist of misleidend zijn (en u stemt ermee in om Gebruikersinhoud bij te werken om ervoor te zorgen dat deze niet onjuist of misleidend wordt), seksueel expliciet, seksueel suggestief, vulgair, onfatsoenlijk, obsceen, racistisch, homofoob, xenofoob, beledigend, onwettig, bedrieglijk, inbreuk op de privacy van een ander, beledigend, schadelijk, gewelddadig, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, een inbreuk op intellectueel eigendom van derden of andere rechten of die een van de voorgaande aanmoedigen of ondersteunen. Fotografische inhoud die voor het publiek zichtbaar zal zijn, is verder onderworpen aan de algemene voorwaarden die worden vermeld op de foto-uploadpagina;

De Gebruiker zal NOOIT inhoud (inclusief foto's) publiceren die direct of indirect verwijst naar kinderpornografie of pogingen tot communicatie met of namens een persoon onder de 18 jaar;

De gebruiker zal in uw profiel of andere informatie die u op de site plaatst of in enige communicatie die u via de site doet aan een andere gebruiker die nog niet eerder contact met u heeft opgenomen, geen informatie opnemen waarmee u persoonlijk kunt worden geidentificeerd of gecontacteerd (anders dan via de Diensten), inclusief (maar niet beperkt tot) uw achternaam, post- of e-mailadres of telefoonnummer of een ander websiteadres waar dergelijke informatie over u te vinden is. Voor de doeleinden van deze beperking geldt contact met een andere Gebruiker via de 'One liner'-service niet als voorafgaand contact;

De gebruiker zal geen contactgegevens van andere gebruikers vragen of uw abonnement of lidmaatschapsstatus in uw profiel bekendmaken;

De Gebruiker zal geen gebruikersnaam(en), wachtwoord(en), activeringscode(s) of soortgelijke informatie die aan Gebruikers is toegewezen, bekendmaken of toegankelijk maken voor derden, of deze gebruiken voor enig ander doel dan authenticatie voor de Diensten;

De Gebruiker zal ons geen e-mailadressen van andere personen verstrekken of Gebruikersinhoud die naar andere personen verwijst, publiceren of verzenden zonder hun voorafgaande toestemming te hebben verkregen;

De gebruiker zal geen gebruikersinhoud publiceren of verzenden die linkt naar websites van derden die illegaal zijn of ongepaste inhoud bevatten;

De Gebruiker zal de Diensten niet gebruiken voor commerciele, professionele of niet-private doeleinden (inclusief reclame, werving, werving, handel, prostitutie);

De Gebruiker zal de Diensten niet gebruiken voor ongewenste e-mail, spam en piramide- of soortgelijke of frauduleuze schema's;

De Gebruiker zal niets doen dat tot gevolg kan hebben dat de Diensten worden verstoord, inclusief het gebruik van wormen, virussen, softwarebommen of massamailings;

De Gebruiker zal niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot enig onderdeel van de Diensten of tot de apparatuur die wordt gebruikt om de Diensten te leveren;

De Gebruiker zal de Diensten niet gebruiken om een ander Lid lastig te vallen of contact op te nemen met een Lid dat u verzoekt het contact te beëindigen (u hebt de mogelijkheid om contact van andere Leden te blokkeren door de juiste optie in hun profielen te selecteren);

De Gebruiker zal zich niet voordoen als een andere persoon of entiteit; of zal de Diensten niet gebruiken anders dan voor de doeleinden uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

U stemt ermee in om te voldoen aan alle richtlijnen of vereisten op onze Site, evenals aan elk redelijk verzoek of redelijke instructies van ons in verband met de Services. U moet ervoor zorgen dat alle contact- en betalingsinformatie (bijv. post- en e-mailadressen, creditcardnummers) die u verstrekt juist en up-to-date zijn. U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als u zich bewust wordt van ongepast gedrag in verband met de Diensten (ook als u van mening bent dat materiaal van een derde partij op de Site is geplaatst door een andere Gebruiker in strijd met het auteursrecht. Thesoulmatedate behoudt zich het recht voor om de registratie van een Gebruiker op elk moment te weigeren zonder opgaaf van redenen, maar daarnaast heeft de Gebruiker ook het recht om zijn of haar profiel te verwijderen zonder opgaaf van redenen op elk moment. Nogmaals zoals vermeld hierboven is de gebruiker er zich ook van bewust dat dit een volwassen fantasie chat is en onder geen beding is het mogelijk om een ontmoeting te hebben met andere gebruikers op deze site, aangezien we met fictieve profielen werken. We hebben professionele agenten om u de hoogste kwaliteit van fantasiechat te bieden.

We kunnen uw registratie op elk moment en onmiddellijk zonder kennisgeving of terugbetaling opschorten of beëindigen als u naar onze redelijke mening een ernstige schending van deze Overeenkomst of enige door u gepubliceerde of verzonden Gebruikersinhoud of uw voortgezette lidmaatschap schadelijk is of zou kunnen zijn voor onze zaken of aan andere gebruikers.

Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen van een eventuele schorsing of beëindiging van uw inschrijving (of bevestiging daarvan). Na een dergelijke kennisgeving mag u niet proberen om u opnieuw te registreren als Lid of om onze Diensten te gebruiken, tenzij we u op de hoogte stellen dat een opschorting is opgeheven. Beeindiging heeft geen invloed op de opgebouwde rechten van beide partijen onder deze Overeenkomst.

Naast de gratis Diensten biedt Thesoulmatedate de Gebruiker verschillende betaalde Diensten en voordelen aan. Bij elk individueel gebruik van deze Diensten gaat de Gebruiker een nieuwe contractuele relatie aan met Thesoulmatedate. Elk gebruik van een Dienst vormt een nieuwe contractuele relatie. Deze Diensten staan volledig los van het gratis gebruik van het databasesysteem Thesoulmatedate. De individuele contracten zijn geen abonnementen. Het contract wordt gesloten door de Gebruiker die de betalende Dienst selecteert en de betalingsverplichting aanvaardt door op de knop 'Kopen' te drukken (hierna: Bestelproces). De Services die onderhevig zijn aan kosten zijn ook onderworpen aan lokale voorwaarden.

Als de Gebruiker ervoor kiest om een virtuele aankoop te doen via Thesoulmatedate, stemt hij ermee in om Thesoulmatedate alle vergoedingen te betalen tegen de aangegeven prijs voor de Diensten die hij heeft geselecteerd, evenals alle kosten of belastingen die op hun betalingen kunnen worden gemaakt. Bovendien is Thesoulmatedate bevoegd om de geselecteerde betalingsprovider (de 'betaalmethode' van de Gebruiker) in rekening te brengen. Thesoulmatedate kan eventuele factureringsfouten of fouten corrigeren, zelfs als de betaling al is aangevraagd of ontvangen. Als de Gebruiker een transactie terugdraait of op een andere manier een betaling terugdraait via zijn betaalmethode, kan Thesoulmatedate, naar eigen goeddunken, de Gebruikersaccount onmiddellijk verwijderen.

De vergoeding voor betaalde Diensten moet vooraf worden betaald aan Thesoulmatedate en wordt volledig ontvangen via de betaalmethode die is geselecteerd in het Bestelproces, zoals creditcard, automatische incasso, online bankieren, Paysafe Card. Na het succesvol afronden van het bestelproces worden de munten onmiddellijk, maar uiterlijk na 2 uur, op het klantaccount bijgeschreven. Bij aankoop met creditcard verschijnt Thesoulmatedate als een descriptor op uw afschrift. Thesoulmatedate kan de betalingen voor op vergoedingen gebaseerde Diensten laten verwerken door een door Thesoulmatedate aangewezen externe Dienstverlener.

Door het aangaan van een betaalbare contractuele relatie ontvangt de gebruiker een in het bestelproces geselecteerd bedrag, dat wordt gecrediteerd in de vorm van een tegoedrekening. Het tegoed wordt uitgedrukt in zogenaamde 'Credits'. Voor een verbruik van een tegoed kan de Gebruiker berichten sturen naar andere Gebruikers. Als de tegoedrekening geen tegoeden meer bevat, is het niet mogelijk om nog een bericht naar andere Gebruikers te sturen. De Gebruiker kan via het bestelproces weer tegoed op zijn tegoedrekening zetten, waardoor een nieuw koopcontract wordt gesloten.

De credits zijn virtuele items die de Gebruiker verwerft. Het is de Gebruiker alleen toegestaan virtuele artikelen via Thesoulmatedate aan te schaffen en op geen enkele andere manier. Virtuele items vormen een beperkte licentie die onderhevig is aan deze Overeenkomst. Tenzij anderszins verboden door de toepasselijke wetgeving, worden door de Gebruiker gekochte virtuele items in licentie gegeven aan de Gebruiker en de Gebruiker erkent dat geen titel of eigendom van de virtuele items zal worden overgedragen of toegewezen aan de Gebruiker.

Deze overeenkomst mag niet worden opgevat als een verkoop van rechten op virtuele items. Geen rekeningsaldo in de gebruikersaccount met betrekking tot de virtuele items vertegenwoordigt een real-world rekeningsaldo of weerspiegelt opgeslagen waarden, maar vertegenwoordigt een maatstaf voor de reikwijdte van de gebruikerslicentie. Er zijn geen kosten voor virtuele items als ze niet worden gebruikt, maar de aan de gebruiker verleende licentie voor virtuele items eindigt, in overeenstemming met de voorwaarden van dit contract, als de soulmate-date stopt met het leveren van de service of als het account van de gebruiker anderszins is gesloten of beëindigd, The soulmate date behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken vergoedingen in rekening te brengen voor het recht op toegang tot of gebruik van virtuele items en/of mag virtuele items tegen betaling of gratis verspreiden. De soulmate-date kan op elk moment virtuele items beheren, reguleren, controleren, wijzigen of verwijderen.

Als The soulmate date een van deze rechten uitoefent, is The soulmate date niet aansprakelijk jegens de Gebruiker of jegens derden. De overdracht van virtuele items is verboden en de gebruiker mag virtuele items niet verkopen, terugnemen of anderszins overdragen aan een natuurlijke of rechtspersoon. Virtuele artikelen kunnen alleen via de Dienst worden teruggenomen. Alle aankopen en retourneringen van virtuele items die via de Service zijn gedaan, zijn definitief en niet-restitueerbaar. Het aanbieden van virtuele items voor gebruik binnen de Service, is een Service die wordt geleverd door The soulmate date en begint onmiddellijk nadat de Gebruiker de aankoop van dergelijke virtuele items heeft geaccepteerd.

Gebruiker erkent dat The soulmate date om welke reden dan ook niet verplicht is tot terugbetaling en geen recht heeft op geld of andere compensatie voor ongebruikte virtuele items als een account wordt gesloten, hetzij opzettelijk of onopzettelijk. De soulmate date zal echter elk verzoek van geval tot geval beoordelen en heeft het recht om terugbetalingen alleen uit te voeren als een gebaar van goede wil en zonder enige wettelijke verplichting te erkennen. Over het algemeen zijn alle kosten voor aankopen niet-restitueerbaar en zijn er geen restituties of tegoeden voor gedeeltelijk gebruikte perioden. Aankopen van credits en virtuele items zijn definitief en kunnen niet worden gerestitueerd.

De vergoeding voor betaalde Diensten moet vooraf worden betaald aan The soulmate date en wordt volledig geïnd via de betaalmethode die is geselecteerd in het bestelproces, zoals creditcard, automatische incasso, online bankieren, Pay safe Card. Na het succesvol afronden van het bestelproces worden de munten onmiddellijk, maar uiterlijk na 2 uur, op het klantaccount bijgeschreven. Bij aankoop met creditcard verschijnt Searc.Inc als een beschrijving op uw afschrift. De soulmate date kan de betalingen voor op vergoedingen gebaseerde Services laten verwerken door een externe dienstverlener die door The soulmate date is aangesteld.

Herroepingsrecht

De gebruiker heeft het recht om de aankoop van credits binnen de 14 dagen te annuleren. Indien de gebruiker van de aangeschafte credits en de daaraan verbonden diensten gebruik maakt, vervalt binnen deze 14 dagen het herroepingsrecht. Indien de gebruiker zijn aankoop wenst te annuleren binnen de 14 dagen zal de gebruiker ons op de hoogte moeten stellen via email binnen deze termijn via info@thesoulmatedate.com De terugbetaling zal dan gebeuren in samenspraak met onze firma en de klant. Eventuele bijkomende kosten om deze terugbetaling te regelen via bank transfer zijn ten laste van de gebruiker.

Beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op onze directeuren, functionarissen, werknemers, onderaannemers en agenten (die deze clausule kunnen afdwingen onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999) evenals op ons. U moet ons een redelijke kans geven om een dispuut waarvoor wij aansprakelijk zijn te verhelpen voordat u kosten maakt om de zaak zelf te verhelpen. Als u dat niet doet, zijn wij in dat geval niet aansprakelijk jegens u. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of schade die u lijdt voor zover u dergelijk verlies of schade veroorzaakt of daaraan bijdraagt door uw eigen handelen of nalaten, bijvoorbeeld door niet te voldoen aan deze Algemene voorwaarden. In geen geval (inclusief onze eigen nalatigheid) zijn wij aansprakelijk voor indirecte verliezen (zoals winstderving, contracten of zaken), zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van of op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke verliezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen of vertraging bij het uitvoeren van enige verplichting onder deze Overeenkomst als het falen of de vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle, inclusief handelen of nalaten van aanbieders van telecommunicatiediensten of fouten in of storingen van hun netwerken en apparatuur.

U stemt ermee in ons (inclusief onze directeuren, functionarissen, werknemers, onderaannemers, agenten en gelieerde bedrijven) te vrijwaren van alle vorderingen en aansprakelijkheden van derden (inclusief redelijke juridische kosten die door ons zijn gemaakt) met betrekking tot uw schending van deze Overeenkomst en/of uw gebruik van de Site en Services, inclusief enige claim of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de publicatie of andere communicatie door u van enige inhoud of informatie die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van, of denigrerend, smaadt of inbreuk maakt op de privacy van, een derde partij. Deze Overeenkomst ( die het privacybeleid omvat) vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons in verband met de services.

Deze Voorwaarden zijn persoonlijk voor u en u mag uw rechten of plichten onder deze Overeenkomst niet aan iemand anders overdragen of toewijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen op elk moment alle of een deel van onze rechten of plichten onder deze Overeenkomst overdragen. Elk verzuim door ons om enig recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen verklaring van afstand ervan in. Als een deel van deze Overeenkomst om welke reden dan ook nietig of ineffectief wordt geacht, blijft de rest volledig van kracht.

De Gebruiker verleent Thesoulmatedate een niet-exclusief, overdraagbaar, geografisch onbeperkt en tijdelijk beperkt gebruiksrecht op de door hem gecreëerde of geuploade inhoud in de database, inclusief afbeeldingen en teksten. De Gebruiker verzekert dat de door hem geplaatste of gecreëerde inhoud en het gebruik ervan geen inbreuk maken op de rechten van derden, in het bijzonder auteursrechten of andere eigendomsrechten.

Thesoulmatedate verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens van de Gebruiker zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden en in het Privacybeleid. Op de opslag van persoonsgegevens zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Contact opnemen met de website:

Als u vragen heeft over deze Algemene voorwaarden, de praktijken van deze site of uw omgang met deze website, kunt u contact met ons opnemen via info@thesoulmatedate.com We proberen zo snel mogelijk contact met u op te nemen, meestal tussen de 24 en 48 uur.